help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Støtte for redaktører

På intranettet har vi utarbeidet noen ulike sider som vi håper vil hjelpe deg med å holde orden på intranettet. Du finner disse sidene i menyen under Redaktørstøtte.

Redaktörsstöd

De forskjellige sidene

Sist oppdaterte sider

Viser hvilke sider som sist ble oppdatert på intranettet.

Innhold eldre enn fem måneder

Viser hvilke intranettsider som har gammelt innhold, eldre enn 5 måneder.

Sider jeg er ansvarlig for innholdet på

Viser alle sider som den innloggede brukeren er ansvarlig for på intranettet.

Oversikt over grupper

Viser alle grupper med modulen A-Z.

Eksempel på intranettside

Viser eksempler på dekorasjoner, knapper og annet du kan bruke på intranettet.

Tilpasse søkeresultater og utseende

1. Gå til siden du vil tilpasse, f.eks. Sider jeg er innholdsansvarlig for.

2. Høyreklikk på modulen Söklistning og velg Innstillinger.

3. gå til fanen Søkeresultat. Her kan du velge tittel, innhold, feilmelding og hvor mange søkeresultater som skal vises på siden.

4. Gå videre til fanen Utseende. Her kan du angi hvilke formatmaler som skal brukes, om du vil vise ikoner og om du vil ha en bakgrunnsfarge på annethvert søkeresultat.

5. Klikk på OK for å lagre endringene, og publiser siden slik at endringene blir synlige i visningsmodus.

6. Gå til neste side og gjenta trinnene for å tilpasse utseendet og søkeresultatene.

Hvis du vil vite mer om søkelister, hvordan du gjør innstillinger og hvordan du oppretter nye søk, kan du lese veiledningen for Söklistning.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?