help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Egenskaper på en vy

Om du högerklickar på en vy och väljer panelen Vyer så visas inställningar som gäller vyer.

Panelen Vyer på en vy

Utseende

Läs mer om panelen Utseende.

Vyer

Under panelen Vyer kan du se om vyn är en standardvy eller inte och till vilken regel eller målgrupp den är kopplad.

Vyer

Allmänt

Här går det att fylla i en beskrivning av vyn. Under visas en kryssruta om denna vy är standardvyn eller inte.

Regler/målgrupper/testfall

Här visas det vad vyn är kopplad till. I detta fall är den kopplad till målgruppen English.

Kriteriumtyp

Här kan du ställa in ett javascriptskriterium som ska gälla för just den här vyn.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?