help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Vyer på en layout

När du högerklickar på en layout/grid/gridrad/gridspalt kan du längst ned välja att gå till layoutens egenskaper. Under panelen Vyer visas följande information

Panelen vyer

Aktivera valbara vyer

Här aktiverar du de valbara vyerna.

Tillåt val av flera vyer

Som standard väljer du EN vy - då visas listan som envalsalternativ. Kryssar du i denna ruta så blir det möjligt att välja FLERA vyer - listan visas då som flervalsalternativ.

Tillåt besökaren att flytta vyer

Kryssa i denna ruta om besökaren själv ska få flytta runt sina valbara vyer.

Beskrivning

Här fyller du i en egen beskrivning för en valbar vy. Beskrivningen visas i fönstret när besökaren klickar på ikonen för valbara vyer. Fyller du inte i en egen beskrivning skrivs följande standardtext ut: "Markera vad som ska visas i denna vy".

Om en valbar vy ligger på en gruppsida i Social Collaboration krävs rättigheten "Hantera valbara vyer" för att kunna flytta och byta ordning på vyerna och välja vilka vyer som ska visas för alla gruppmedlemmar.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?