help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Verktygsfält på en layout

När du högerklickar på en layout/grid/gridrad eller gridspalt under Innehåll kan du längst ned välja att gå till layoutens egenskaper.

För att komma åt egenskaperna för layouten och dess verktygsfält klickar du på ikonen Översikt paneler i övre vänstra hörnet Där väljer du sedan verktygsfält.

Egenskaper på layout - översikt paneler

Då visas en vy med tre alternativ:

Verktygsfält

Inget verktygsfält

Om man väljer detta alternativ så visas inget verktygsält utan modulen visas som vanligt.

Använd hopfällbart fält

Ett hopfällbart fält är ett fält som besökaren själv väljer om de vill minimera eller maximera. De kan då själva styra över sin layout - beroende på om de vill se mycket information eller lite mindre. Du kan använda Envision för utseendeinställningar.


Löksås ipsum enligt räv där gamla precis att, redan kunde så plats bland strand, ser sällan trevnadens söka dunge år. Miljoner av björnbär ordningens vad söka trevnadens smultron om vi, färdväg och söka bra ingalunda både sista sällan åker, häst bra tre annat brunsås sig ännu bra. Sin som bra blev hav

En annan fördel med hopfällbara fält jämfört med de klassiska verktygsfälten är att hela ytan är klickbar, inte bara texten eller ikonen. Följande inställningar går att göra för hopfällbara fält:

Hoppfälbart fält

Öppen som standard

Denna ruta bockar du i om du vill att det hopfällbara fältet är öppen som standard. Dvs att innehållet visas från början.

Aktivera egen rubrik

Det hopfällbara fältet tar modulens namn som rubrik om du inte bockar i denna ruta och anger en egen rubrik.

Formatmall

Här väljer du formatmall för det hopfällbara fältet.

Använd bakgrund på rubrik

Om du bockar i denna får du en bakgrundsfärg på det hopfällbara fältet. Gå till Webbplatsinställningar -> Utseende -> Tema -> Hopfällbara fält och välj en färg för både Hopfälld och Utfälld bakgrund

Använd ikoner

Om du bockar i denna så används Sitevisions ikoner (plus och minustecken). Du kan under Webbplatsinställningar -> Utseende -> Tema -> Hopfällbara fält  välja färg på ikoner, längd och tjocklek på ikonen.

Hopfällbart fält kan även kallas för plusbox, collapsable, accordion och fjäder.

Använd verktygsfält

Ett verktygsfält är ett fält som besökaren själv väljer om de vill minimera eller maximera. De kan då själva styra över sin layout - beroende på om de vill se mycket information eller lite mindre.

Exempel på ett öppet verktygsfält

Två minimerade verktygsfält och ett maximerat

Exempel på ett öppet verktygsfält

Två maximerade verktygsfält och ett minimerat

För att ställa in ett verktygsfält kryssar du i rutan Använd verktygsfält.

Använd verktygsfält

Formatmall

Inställningen styr du över vilken formatmall verktygsfältets rubrik ska ha. De formatmallar du kommer åt styrs av din behörighet samt vilka formatmallar som finns uppsatta på webbplatsen.

Aktivera egen rubrik
Här kan du skriva in en egen rubrik till verktygsfältet. Standard är modulens eller layoutens namn.

Egen rubrik

Använd bakgrundsbild

Här kan du också lägga till en bakgrundsbild för rubrikfältet i verktygsfältet. Klicka på bildikonen för att få upp bildväljaren och välja bakgrundsbild.

Dialogruta för verktygsfält på modul - inställning för bakgrundsbild

Egen stil

Här kan du lägga till egen stil om du exempelvis vill sätta en bakgrundsfärg i verktygsfältet med hjälp av egen CSS istället.

Tillåt Storleksförändringar

Om du vill att verktygsfältet ska kunna fällas ut eller samman kan du aktivera storleksförändringar här.

Dialogruta för storleksförändringar på verktygsfält

Minimerad ikon

Här väljer du vilken ikon som ska visas vid rubriken på verktygsfältet när fältet är minimerat. Med en minimerad vy är verktygsfältet stängt (du ser bara rubriken) samt övriga moduler på sidan.

Maximerad ikon

Välj ikon för maximerad i listan. Med en maximerad vy ser du enbart det innehåll som finns i verktygsfältet. Du ser alltså inte övriga moduler på sidan. Denna inställning finns enbart på moduler, inte layouter.

Normal ikon

Välj ikon för normal i listan. Med en normal vy (Återställ) visas verktygsfältet öppet samt övriga moduler på sidan.

Ikonerna syns enbart i visningsläget! Maximerad ikon finns enbart på moduler, inte layouter.

Om besökaren väljer minimerad vy och lämnar webbplatsen så kommer detta verktygsfält att vara minimerat för besökaren nästa gång den besöker webbplatsen. Inställningarna sparas alltså.

Visa verktygsfältet minimerat som standard

Kryssa i rutan om du vill att verktygsfältet ska vara minimerat första gången en besökare kommer till sidan. Därefter kan besökaren själv bestämma vilka fält som ska vara minimerade eller maximerade.

Ta med minimerat innehåll i sökindex

Den nedre kryssrutan innebär att det minimerade innehållet indexeras och är sökbart. Bocka ur den om du inte vill att det minimerade innehållet ska vara sökbart.

Kryssruta för inställningen minimerat verktygsfält samt kryssruta för att indexera minimerat innehåll

Denna funktion kräver att du har licens för Anpassade vyer.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?