help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Obligatoriska metadata

Vill du att personen som laddar upp bilden ska lägga till fler metadatafält så får du lägga till obligatoriska metadata på den mapp som är utpekad i bildarkivet.

Gör så här för att ange ett obligatoriskt metadata på mappen:

  1. Växla över till bildarkivet.
  2. Markera den mapp som är utpekad under Mappval i Bilduppladdningsmodulen.
  3. Välj Egenskaper på mappen.
  4. Under Allmänt -> fliken Metadata kan du lägga till metadata.
  5. Klicka på Lägg till metadata. Lägg till den typ som önskas exempelvis envalsmetadata.
  6. Fyll i Beskrivning under fliken Allmänt.
  7. Ange alternativ under fliken Alternativ.
  8. Fyll i att fältet ska vara obligatoriskt.
  9. Klicka OK. Nu finns ett obligatorisk metadatafält på mappen.
Lägg till metadata i bildarkiv

Detta metadata visas då som obligatoriskt att fylla i när du laddar upp bilden:

Obligatoriskt metadata Kategori

Denna modul kräver att man har behörigheten "Hantera metadatafält".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?