help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Bloggmeny - Avancerat

Mall

Här finns en egen mall där du själv kan styra utseendet på bloggmenyn om du kan hantera skriptspråk.

Bocka i rutan Använd egen mall så visas en mall som du kan justera.

Avancerat i bloggmenyn

Hjälp med skript ingår inte i supportavtalet.

Ytterligare information för utvecklare (endast på engelska)

Koden i de egna mallarna för denna modul använder SiteVisions publika API
Tillgängliga element i den egna mallen

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?