help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Blogg

En blogg är ett enkelt sätt att skapa och visa publicerade inlägg på en webbsida. Vanligtvis är inläggen ordnade så att de senaste inläggen visas högst upp. I de flesta fall kan bloggens besökare lämna kommentarer till inläggen, vilka publiceras under blogginlägget.

I Sitevision skapar du och visar blogginlägg med modulen Blogg. Det finns också en kommentarsmodul som du kan använda för att besökarna ska kunna kommentera blogginläggen.

Bloggexempel

Med bloggmodulen skapar du blogginlägg. Du kan klicka på länken Skriv nytt blogginlägg.

Nytt blogginlägg

Då öppnas en bloggmall:

Skriv blogginlägg

Bloggmodulen visar de text, bild och YouTube-moduler som finns i mallen som inmatningsfält i formuläret. Tänk på att ställa in de formatmallar som dessa textmoduler ska visas med i mallen, annars används bodytexten.

Denna modul kräver att du har behörigheten Skriv samt licens för blogg.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?