help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sidolisten

Sidolisten innehåller ett antal funktioner för att navigera i redigeringsläget, se arbetshistorik och skapa nytt innehåll på din webbplats:

Sidolist

Spara - Handen visar status på sidan. SiteVision sparar automatiskt all information.

Sök - Sök visar resultat från sidor, artiklar, länksidor, strukturobjekt, filer, bilder, mappar, mallar och dekorationsmallar på hela webbplatsen. 

Historik- Visar de tio senaste sidorna du har arbetat med. Klicka på en av länkarna för att komma till den sidan.

Bläddra- Knappen Bläddra i sidolisten använder du för att dölja eller visa webbplatsens struktur och dess innehåll.

Skapa ny - Skapa ny knappen används för att lägga till Sida, Länk, Arkiv, Mapp eller Strukturobjekt på webbplatsen, beroende på vad du har behörighet.

Publicera - Du måste publicera webbsidor, artiklar, länkar och webbplatser för att de ska visas i visningsläget (för besökaren).

Klar - Knappen klar tar dig till visningsläget/onlineläget när du har redigerat klart på en sida.

Mer information - Som inloggad användare i Sitevision kan du via sidolisten få information i redigeringsläget och göra vissa inställningar för din användare. 

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?