help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Redigeringsläget

Vi befinner oss bakom kulisserna på din webbplats, där sidolisten på vänstra sidan, arbetsytan i mitten och verktygslisten längst upp tillsammans utgör redigeringsläget.

I redigeringsläget kommer du åt att se, skapa nytt och redigera ditt befintliga innehåll. Du kommer åt att administrera centrala inställningar för webbplatsen och alla de funktioner som kommer med Sitevision.


Vad är vad i Sitevisions redigeringslägeFörstora bilden

Menyval och redigeringsyta

Sidolist med ikoner
Verktygslist


Sidolist

Sidolisten på vänster sida innehåller viktiga funktioner för att söka innehåll, komma åt arbetshistorik, se innehållsträdet, skapa nytt innehåll och publicera. Sidolisten kan också utökas med fler funktioner beroende på var du befinner dig i strukturen. Allt arbete du utför i Sitevision sparas automatiskt. När bakgrunden på handen är grå så sparas sidans innehåll, sedan blir bakgrunden grön igen. Då är all information sparad.

Redigeringsyta

Redigeringsytan i mitten är varifrån du skapar, anpassar och förändrar innehållet på dina sidor. Arbetsytan är uppdelad i innehållsytor, där du kan lägga till, ta bort och förändra innehåll och mallytor som styrs av mallen.

Verktygslist

Verktygslisten i övre delen av webbläsaren låter dig komma åt olika funktioner och inställningar i verktyget.

Först visas namnet på Webbplatsen och under det i vilken vy du befinner dig. Det kan vara exempelvis Sidor, Mallar, Fil/Bildarkiv, Tillägg, Element, Datakällor eller Dekorationsmallar.

Klickar du på Webbplatsens namn kommer du till startsidan. Klickar du på Sidor så kan du gå till någon av de andra vyerna.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?