help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Høyreklikk på nettstedet

Når du høyreklikker på en side i navigatoren, vises en hurtigmeny. Her kan du velge forskjellige alternativer. Hvilke alternativer som vises, er avhengig av hvilket autorisasjonsnivå du har.

Högerklicksmeny på webbplats

Oppdater

Oppdaterer innholdet i navigatoren fra serveren. Gjør dette for å se endringer som er gjort av andre brukere.

Gå til malen

Tar deg til malene og viser malen som ble brukt til å opprette den aktuelle siden.

Sortering

Med sortering kan du styre rekkefølgen på de underliggende sidene. Som standard er rekkefølgen Alfabetisk stigende (A-Ö) valgt.

Sorteringsalternativ i navigatorn

Eksportere sider

Det åpnes et nytt vindu "Eksporter sider" der du kan angi et navn, en beskrivelse og om brukergenererte data skal inkluderes i eksporten.

Exportera sidor

Navn

Som standard oppgis navnet på nettstedet som skal eksporteres.

Beskrivelse

Mulig beskrivelse

Inkluder brukergenererte data

Her kan du velge om du vil inkludere brukergenererte data. Følgende informasjon inkluderes som brukergenererte data:

 • svar på undersøkelser, spørreskjemaer og registreringer på nettet
 • vurderinger
 • bestillinger
 • favoritter
 • abonnenter
 • sidekommentarer

For nettsteder der Social Collaboration er aktivert, er følgende også inkludert som brukergenererte data:

 • sosiale brukere
 • gruppesider
 • etiketter
 • varslinger
 • likes
 • kommentarer
 • innlegg på tidslinjen
 • bilder og filer

Under importen kan du velge om du vil inkludere eksporterte brukergenererte data eller ikke.

Klikk på OK for å starte eksporten. Når eksporten er fullført, vises en bekreftelse.

Exporten klar

Det er opprettet en .sva-fil i mappen <website/webdav/data/archive>. Hvis databasen er stor, kan det opprettes flere sva-filer. De vil ha filtypene .sva, .s01, .s02 osv. Alle filene må inkluderes i importen.

Eksporten kan ta flere timer, avhengig av størrelsen på databasen. Hvis databasen er stor, kan det være lurt å gjøre eksporten på et tidspunkt med få besøkende, slik at den ikke "sinker" nettstedet.

Systembrukeren kan se filen under: <url>/webdav/data/archive.

Denne funksjonen krever at du er logget inn som systembruker.

Du bør aldri eksportere en gren/mal av et nettsted og deretter importere den til et annet nettsted. Det kan være problemer med referansene, for eksempel manglende stilark, farger, metadata, dekorasjoner, filer og bilder for denne grenen.

Egenskaper

Viser egenskapene til den aktuelle siden.

Innstillinger for nettstedet

Viser innstillingene for nettstedet.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?