help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Högerklicka på webbplats

När du högerklickar på en sida i navigatorn får du upp en snabbmeny. Där kan du välja olika alternativ. Vilka alternativ som visas beror på din behörighetsnivå.

Högerklicksmeny på webbplats

Uppdatera

Uppdaterar innehållet i navigatorn från servern. Gör detta för att se ändringar som gjorts av andra användare

Gå till mallen

Tar dig till mallarna och visar mallen som använts för att skapa den aktuella sidan.

Sortering

Med sortering styr du ordningen på underliggande sidor. Som standard är det ordningen Alfabetisk stigande (A‑Ö) förvalt.

Sorteringsalternativ i navigatorn

Exportera sidor

Ett nytt fönster öppnas "Exportera sidor" där ett namn kan anges, en beskrivning och om användargenerad data ska inkluderas vid exporten.

Exportera sidor

Namn

Som standard ges namnet på den webbplats som ska exporteras.

Beskrivning

Eventuell beskrivning

Inkludera användargenererad data

Här kan du välja om du vill inkludera användargenererad data. Följande information inkluderas som användargenererad data:

 • svar på enkäter, frågeformulär och webbanmälningar
 • betyg
 • bokningar
 • favoriter
 • prenumeranter
 • sidkommentarer

För webbplatser där Social Collaboration är aktiverat inkluderas även följande som användargenererad data:

 • sociala användare
 • gruppsidor
 • etiketter
 • notifieringar
 • gilla    
 • kommentarer  
 • tidslinjeinlägg
 • bilder och filer

Vid importen går det att välja om eventuell exporterad användargenererad data ska inkluderas eller inte.

Klicka OK för att starta exporten. När exporten är klar visas en bekräftelse. 

Exporten klar

Det har då skapats en en .sva-fil i mappen <webbplats/webdav/data/archive>. Om databasen är stor kan det skapas flera sva-filer. De får då filändelserna .sva, .s01, .s02 osv. Samtliga filer måste tas med vid import.

Exporten kan ta flera timmar beroende på storleken på databasen. Om databasen är stor kan det vara bra att göra exporten vid en tidpunkt då besökarantalet är lågt så att den inte "slöar ner" webbplatsen.

Systemanvändaren kan se filen under: <url>/webdav/data/archive.

Denna funktion kräver att du är inloggad som som systemanvändaren.

Du bör aldrig exportera en delgren/mallar av en webbplats för att sedan importera den in i en annan webbplats. Det kan bli problem med referenserna som exempelvis att det saknas formatmallar, färger, metadata, dekorationer, filer och bilder för denna gren.

Egenskaper

Visar egenskaperna för den aktuella sidan.

Webbplatsinställningar

Visar webbplatsens inställningar.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?