help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Högerklicka på en text

Följande alternativ visas om du högerklickar på en textmodul:

 • Infoga länk
 • Ankare
 • Kopiera text
 • Klistra in text
 • Tabell
 • Översätt text
 • Validera text
 • Flöda
 • Dela
 • Dölj i visningsläge
 • Ta bort
 • Egenskaper

Infoga länk

Välj detta alternativ för att infoga en länk av den markerade texten.

Ankare

Infogar ett ankare vid markeringen.

Kopiera text

Kopierad markerad text.

Klistra in text

Klistrar in urklippt eller kopierad text där du har markören.

Tabell

För att infoga en tabell, högerklicka på texten där du vill infoga en tabell och välj alternativet "Tabell".

Högerklick på tabell

Du får då välja hur många rader och kolumner du vill ha i din tabell som start. Markera så många rader och kolumner du önskar, det går dock max att markera 10 rader och 10 kolumner. Önskas fler rader eller kolumner så går det att lägga till i efterhand (eller använda ikonen i verktygslisten där du kan välja "Annan storlek").

Översätt text

Detta alternativ visas enbart om du har registrerat en nyckel för maskinöversättning (Microsoft Translate eller DeepL).

Väljer du detta alternativ visas en ny vy där du får välja från vilket språk du ska översätta (källspråk) och vilket språk du vill översätta till (målspråk).

Översätt

Den markerade texten blir direkt översatt till målspråket.

Validera text

Detta alternativ visas enbart om du har aktiverat Proofreader på webbplatsen.

Validerar den text som du har markerad.

Flöda

Välj detta alternativ för att flöda textmodulen till vänster eller höger om det som ligger nedanför.

För att se fliken Utseende krävs det att du har behörigheten "Hantera tabell ".

Flöda

För att kunna använda flöda krävs det att "Hantera sidlayout" är ikryssat under "Utseende"

Dela

Välj detta alternativ för att dela textmodulen vid markören. Då skapas en ny textmodul.

Dölj i visningsläge

Döljer den aktuella modulen i visningsläge. Modulen visas utgråad under Innehåll. Det går att ta bort inställningen genom att välja detta alternativ på nytt.

Ta bort

Tar bort markerad textmodul. Det visas då ett fönster med en bekräftelse:

Ta bort

Egenskaper

Då visas alla modulegenskaper.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?