help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Högerklicka på en innehållsyta

Om du högerklickar på en innehållyta eller mallyta visas följande alternativ:

Högerklicka på en innehållsyta

Lägg till layout

Lägger till ytterligare en layout radvis eller kolumnvis.

Lägg till grid

Lägger till ett grid.

Ett grid används för att bygga mallar på webbplatsen. Ett grid är som ett rutnät som innehåller rader och kolumner som fungerar som en mall där du kan placera in din design (text, bild m.m) för att den ska bli konsekvent och tydlig.

Duställer in ditt grid centralt på webbplatsen där du anger bredd, mellanrum mellan kolumner, hur många kolumner som ska användas och om det ska vara centrerat. Sedan använder du gridrader och spalter för att placera ut innehållet.

När du har aktiverat ett grid på webbplatsen kan du använda det vid mallbygge. Det går också, precis som layouter, att använda på enskilda sidor.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera grids".

Lägg till gridrad

En gridrad lägger du till för att börja på en ny rad i rutnätet. När du lägger ut en gridrad avslutas allt flöde från raden innan.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Skapa gridrader och spalter".

Lägg till spalt

En spalt lägger du till för att börja på en ny kolumn i rutnätet.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Skapa gridrader och spalter".

Lägg till innehåll från mallen

Om du väljer detta alternativ så hämtas de innehållsytor som inte finns från mallen på den aktuella sidan. Exempelvis om någon har tagit bort en innehållsyta från sidan eller om någon har lagt till en innehållsyta i mallen i efterhand.

Ta bort

Tar bort objektet som du markerat.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Ta bort"

Expandera

Om du väljer att expandera öppnas alla layouter och grid/gridrader/spalter i innehållsytan.

Expandera

Expandera - allt visas under Innehåll. Alla layouter/grid/gridrader/gridspalter öppnas.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?