help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Byt mall

Genom att välja Byt mall kan du välja en annan mall för den sidan du står på. En ny vy visas:

Mall

Bläddra fram en mall du vill byta till i listan. Listan innehåller bara mallar som innehåller en innehållsyta. Om du är i malläge så visas de mallar som har en mallyta eller ingen yta alls.

Dialogruta för att byta mall i SiteVision 4

Klicka på länken Förhandsgranska om du vill förhandsgranska mallen i ett nytt fönster.

Om du väljer en mall som exempelvis har fler eller färre innehållsytor än den mall du markerat, så visas en varningsruta:

Varning

 Denna funktion kräver att du har behörigheten "Byta mall"

Inställningar

Byt mall rekursivt

I dialogen för att byta mall kan du också få valet Byt mall rekursivt. Funktionen byter mall på flera sidor samtidigt. I dialogrutan som öppnas får du välja vilken mall du vill byta ut, och var i strukturen bytet ska inledas.

Dialogruta för att byta mall rekursivt i SiteVision 4

Exemplet ovan skulle byta mall på sidan Produkter och de sidor som ligger som undersidor till Produkter.

Prova alltid funktionen att det blir som du tänkt dig innan du kör den på hundratals sidor!

Du måste publicera om sidorna efter mallbytet.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Byt mall rekursivt" eller är inloggad som systemanvändaren.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?