help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Byt mal

Ved å velge Endre mal kan du velge en annen mal for siden du er på. En ny visning vises:

Mal

Bla gjennom listen for å finne malen du vil bytte til. Listen inneholder bare maler som inneholder en innholdsflate. Hvis du er i malmodus, vises malene som har en malflate eller ingen flate i det hele tatt.

Dialogruta för att byta mall i SiteVision 4

Klikk på lenken Forhåndsvisning for å forhåndsvise malen i et nytt vindu.

Hvis du velger en mal som for eksempel har flere eller færre innholdsflater enn malen du valgte, vises en advarsel:

Varning

Denne funksjonen krever at du har autorisasjonen "Endre mal".

Innstillinger

Endre mal rekursivt

I dialogen for endring av mal kan du også velge alternativet Endre mal rekursivt. Denne funksjonen endrer malen på flere sider samtidig. I dialogboksen som åpnes, kan du velge hvilken mal du vil bytte ut, og hvor i strukturen utskiftningen skal starte.

Dialogruta för att byta mall rekursivt i SiteVision 4

Eksemplet ovenfor vil endre malen for siden Produkter og sidene som er undersider av Produkter.

Test alltid funksjonen for å forsikre deg om at den er slik du vil ha den før du kjører den på hundrevis av sider!

Du må publisere sidene på nytt etter at malen er endret.

Denne funksjonen krever at du har autorisasjonen "Endre mal rekursivt" eller er logget inn som systembruker.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?