help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Konverter til innholdsflate/mal

Hvis du høyreklikker på en layout i Maler, vises ytterligere to alternativer:

Konvertere til innholdsområde

En innholdsflate er et definert område der redaktøren kan legge til informasjon. Det er bare i dette område av malen som redaktøren kan endre eller legge til innhold.

Hvis redaktøren skal ha tilgang til områder å jobbe med, må du konvertere områdene til innholdsflater. Ellers tolkes alt du gjør i malen som malinnhold, dvs. innhold som redaktøren ikke skal kunne endre. For å indikere at et bestemt område er en innholdsflate, konverterer du et område til en innholdsflate. Dette område må alltid være i en beholder, for eksempel en layout eller i responsive maler; rutenett eller kolonne. Dette området blir da tilgjengelig for redigeringsprogrammet.

Høyreklikk på layouten og velg "Konverter til innholdsflate".

Konvertera till innehållsyta

Du får opp en ny dialogboks med tre innholdsflater som er opprettet som standard: Venstre kolonne, midtre kolonne og høyre kolonne. Du kan bruke hvilken som helst av disse eller opprette nye ved å klikke på koblingen Opprett ny. Innholdsflatene bør ha unike navn.

For at det skal være mulig å bytte mal på en nettside, må innholdsflaten ha samme navn i de ulike malene. Det er derfor bra om for eksempel en innholdsflate i hver mal heter Senterkolonne.

Konvertere til malspråk

I Sitevision kan du bygge videre på eksisterende maler. I den nye malen kan du imidlertid ikke endre alle områder i malen, bare de områdene som er merket som malflate. En malflate er et definert område der redaktøren/administratoren kan videreutvikle malen.

Hvis en mal ikke har en malflate, kan du ikke basere andre maler på den.

For å markere at et bestemt område er en malflate, konverterer du et område til en malflate. Dette området må alltid befinne seg i en layout eller, for responsive maler, i et rutenett, en rutenettrad eller en kolonne. Høyreklikk på oppsettet og velg "Konverter til malflate".

Det vises en ny dialogboks med e standard malflate: Malinnhold , Du kan bruke dette eller opprette en ny mallate ved å klikke på lenken Opprett ny. Deretter vises en ny visning der du kan skrive inn et navn på den nye malflaten.

Skapa ny mallyte

Det er ikke mulig å bruke samme malflate flere ganger på samme mal.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?