help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Konvertera till innehållsyta/mallyta

Om du högerklickar på en layout i Mallar så visas ytterligare två alternativ:

Konvertera till innehållsyta

En innehållsyta är ett definierat område där redaktören får lägga till information. Det är enbart i detta område i mallen som en redaktör får ändra eller lägga till innehåll i.

Om redaktören ska kunna få tillgång till ytor att arbeta med så måste du konvertera ytorna till innehållsytor. Annars tolkas allt du gör i mallen som Mallinnehåll det vill säga innehåll som redaktören inte ska kunna ändra. För att tala om att ett visst område är en innehållsyta så konverterar du ett område till en innehållsyta. Detta område måste alltid ligga i en behållare så som en layout eller i responsiva mallar; gridrad eller spalt. Detta område blir då tillgängligt för redaktören.

Högerklicka på layouten och välj "Konvertera till innehållsyta".

Konvertera till innehållsyta

En ny dialog visas där det finns tre innehållsytor skapade som standard: Vänsterspalt, Mittenspalt och Högerspalt. Det går bra att använda någon av dessa eller skapa nya genom att klicka på länken Skapa ny. Innehållsytorna bör ha unika namn.

För att det ska vara möjligt att byta mallar på en webbsida måste innehållsytan ha samma namn i de olika mallarna. Därför är det bra om exempelvis en innehållsyta på varje mall heter Mittenspalt.

Konvertera till mallyta

I Sitevision kan du bygga vidare på redan befintliga mallar. I den nya mallen får du dock inte ändra på alla områden i mallen, enbart de områden som är markerade som en mallyta. En mallyta är ett definierat område där redaktören/administratören får fortsätta att utveckla mallen.

Om en mall inte har en mallyta kan du inte basera andra mallar på den.

För att tala om att ett visst område är en mallyta så konverterar du ett område till en mallyta. Detta område måste alltid ligga i en layout eller för responsiva mallar; i ett grid, en gridrad eller spalt. Högerklicka på layouten och välj "Konvertera till mallyta".

Ett ny dialogruta visas där det finns en mallyta som standard: Mallinnehåll, Det går bra att använda denna eller skapa en ny mallyta genom att klicka på länken Skapa ny. Då visas en ny vy där du får fylla i ett namn på den nya mallytan.

Skapa ny mallyte

Det går inte att använda samma mallyta flera gånger på en och samma mall.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?