help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Paneler Metadata

Metadata er informasjon om siden du er inne på. Det kan være alt fra informasjon om hvem som opprettet siden og når den ble opprettet, til hvem som er ansvarlig for siden og lenker til siden.

Felt og verdi

Et metadata består av to deler, et metadatafelt og en eller flere metadataværdier som er tilordnet feltet.

Metadatafelt

Et metadatafelt består av navn og beskrivelse av metadataene. Du kan angi om metadatafeltet er obligatorisk, dvs. om en metadataværdi må fylles ut når siden publiseres. Du kan også angi om metadatafeltet og dets verdi skal arves nedover i strukturen og om det skal indekseres som innhold i søk.

Metadataværdi

En metadataværdi er verdien som er knyttet til metadatafeltet. Det kan for eksempel være tekst, en lenke, en bruker som er identifisert i katalogtjenesten eller en verdi hentet fra Sitevision, en såkalt systemverdi. Avhengig av innstillingene for metadatafeltet kan metadataværdien arves fra den øvre delen av strukturen. Arven kan avbrytes hvis du vil legge inn en ny verdi for siden du er på. Dette gjør du via Egenskaper.

Metadatafält och värden under panelen Metadata i kategorin Allmänt

Legg til metadata

Knappen Lägg till metadatafält

Nederst i metadatapanelet finner du knappen for å legge til et nytt metadatafelt. Siden du i dette tilfellet befinner deg under Egenskaper for nettstedet, vil metadataene du legger til, være tilgjengelige på hele nettstedet. Det er imidlertid mulig å avbryte nedarvingen av metadataværdien lenger ned i strukturen, se Arve metadatafelt, og/eller kontrollere hvilke brukere som har tilgang til metadatafeltet.

Metadatafelter for individuelle grener av nettstedet legges til via Egenskaper.

Nettstedet må være publisert for at metadatafeltet skal være tilgjengelig i resten av nettstedets struktur. En metadataværdi må være publisert for at den skal være tilgjengelig for besøkende.

Endre innstillinger for et metadatafelt

Knappen för att ändra metadatafält

Du kan endre innstillingene for et metadatafelt ved å klikke på tannhjulet helt til høyre for metadatanavnet. Velg alternativet Rediger. Siden du befinner deg under Egenskaper for nettstedet, har du bare tilgang til metadatafelt som er lagt til for hele nettstedet. Metadatafelt som er lagt til for enkelte sider eller undergrener, finner du via Egenskaper på siden.

Det er ikke mulig å endre metadatatypen for et metadatafelt i etterkant.

Slett et metadatafelt

Knappen för att ta bort metadatafält

Du kan slette et metadatafelt ved å klikke på tannhjulet helt til høyre for metadatanavnet og velge alternativet Slett. Det vises en boks der du blir bedt om å bekrefte at du vil slette metadatafeltet.

Når du sletter et metadatafelt, slettes også de tilknyttede metadataverdiene. Du sletter metadatafeltet på hele nettstedet.

Ärv-metadata

Kryssruta för arv av metadatafält

Avkrysningsboksen betyr at metadatafelter og eventuelle metadataværdier arves fra den øvre delen av strukturen. Det er mulig å bryte en arv ved å klikke ut av avmerkingsboksen. En ny metadataværdi kan da legges inn. Denne metadataværdien vil i sin tur arves av de underliggende sidene. Arv på sider avbrytes via Egenskaper.

Denne funksjonen krever at du har autorisasjonen "Administrer metadatafelter".

Metadatapanelet finner du på objektene:

  • Sideegenskaper
  • Egenskaper for gruppesider
  • Egenskaper for lenkesider
  • Egenskaper for strukturside
  • Egenskaper for strukturlenke
  • Egenskaper for strukturmapper
  • Egenskaper for bilde- og filarkiv
  • Egenskaper for bilde- og filarkivmapper
  • Egenskaper for bilder og filer

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?