help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till metadatafält

Metadata är information om sidan du befinner dig på. Det kan vara allt från information om av vem sidan skapades och när det gjordes, till vem som är sidansvarig och länkar kopplade till sidan. När du ska lägga till ett nytt metadatafält behöver du göra inställningar för det. Vilka inställningar du ska göra beror på hur metadatavärdet ska användas och vilken metadatatyp du valt.

Så här gör du

1. Klicka på knappen Lägg till ett metadatafält. En dialogruta öppnas.

Knappen för att lägga til metadatafält

Inställningarna för det metadatafältet gör du i flera steg.

  1. Den första fliken, Allmänt, innehåller inställningar för redaktionell information och metadatatyp.
  2. Under den andra fliken ställer du in eventuella behörigheter för metadatafältet.
  3. Under sista fliken gör du avancerade inställningar rörande till exempel arv och sökindexet.
Dialogrutan för att lägga till ett nytt metadatafält.


Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera metadatafält"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?