help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Metadata

Metadata är information om sidan du befinner dig på. Det kan vara allt från information om av vem sidan skapades och när det gjordes, till vem som är sidansvarig och länkar kopplade till sidan.

Fält och värde

Ett metadata består av två delar, ett metadatafält och ett eller flera metadatavärden som tilldelas fältet.

Metadatafält

Ett metadatafält består av namnet och beskrivningen för metadatat. Du kan ställa in om metadatafältet ska vara obligatoriskt, det vill säga om ett metadatavärde måste fyllas i vid publicering av sidan. Du kan även ställa in om metadatafältet och dess värde ska ärvas nedåt i strukturen och om det ska indexeras som innehåll vid sökningar.

Metadatavärde

Ett metadatavärde är det värde som är associerat med metadatafältet. Det kan till exempel vara text, en länk, en användare som pekats ut i katalogtjänsten eller ett värde hämtat från Sitevision, ett så kallar systemvärde. Beroende på inställningarna för metadatafältet så kan metadatavärdet ärvas från ovanliggande del i strukturen. Arvet går att bryta om du vill ange ett nytt värde för den sida du befinner dig på. Det gör du via Egenskaper.

Metadatafält och värden under panelen Metadata i kategorin Allmänt

Lägg till ett metadata

Knappen Lägg till metadatafält

Längst ner i panelen Metadata finns knappen för att lägga till ett nytt metadatafält. Eftersom du i det här fallet befinner dig under Webbplatsegenskaper kommer metadatat du lägger till att bli tillgängligt på hela webbplatsen. Det går dock att avbryta arvet av metadatavärdet längre ner i strukturen, se Ärv metadatafält, och/eller styra vilka användare som får tillgång till metadatafältet.

Metadatafält för enstaka delgrenar på webbplatsen lägger du till via Egenskaper.

Webbplatsen måste publiceras för att metadatafältet ska bli tillgängligt i resten av strukturen för webbplatsen. Ett metadatavärde måste publiceras för att det ska bli tillgängligt för besökarna.

Ändra inställningar för ett metadatafält

Knappen för att ändra metadatafält

Du kan ändra inställningarna för ett metadatafält genom att klicka på kugghjulet längst ut till höger om metadatanamnet. Välj alternativet Redigera. Eftersom du befinner dig under Webbplatsegenskaper kommer du endast åt metadatafält som är tillagda för hela webbplatsen. Metadatafält som är tillagda för enstaka sidor eller delgrenar hittar du via Egenskaper på sidan.

Det går inte att ändra metadatatyp på ett metadatafält i efterhand.

 Ta bort ett metadatafält

Knappen för att ta bort metadatafält

Du kan ta bort ett metadatafält genom att klicka på kugghjulet längst ut till höger om metadatanamnet och välja alternativet Ta bort. En ruta visas där du får bekräfta att du vill ta bort metadatafältet

När du tar bort ett metadatafält kommer även tillhörande metadatavärden att tas bort. Du tar bort metadatafältet på hela webbplatsen.

Ärv metadata

Kryssruta för arv av metadatafält

Kryssrutan innebär att metadatafält och eventuella metadatavärden ärvs från ovanliggande del i strukturen. Det går att bryta ett arv genom att klicka ur kryssrutan. Ett nytt metadatavärde kan då anges. Det metadatavärdet kommer i sin tur att ärvas till underliggande sidor. Arv på sidor bryter du via Egenskaper.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera metadatafält"

Panelen Metadata hittar du på objekten:

  • Egenskaper på sida
  • Egenskaper på gruppsida
  • Egenskaper på länksida
  • Egenskaper på struktursida
  • Egenskaper på strukturlänk
  • Egenskaper på strukturmapp
  • Egenskaper på bild- och filarkiv
  • Egenskaper på mapp i bild- och filarkivet
  • Egenskaper på bild och fil

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?