help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Paneler Adresser

Adresser

Adresse

Viser adressen til den valgte siden.

Tidligere adresser

Tidligere adresser vises bare hvis du har krysset av for Aktiver tidligere adresser på sider under Nettstedsinnstillinger -> Adresser.

Her legger du til tidligere adresser for å aktivere omdirigering av gamle adresser. Det betyr at du kan foreta en 301-omdirigering til den nye siden og dermed få rangeringspoeng fra søkemotorene fra den gamle adressen til den nye adressen.

Inställningar på en sida

Legg til adresse

Fyll inn en tidligere adresse ved å skrive den i det hvite tekstfeltet. Klikk deretter på avmerkingsboksen for å angi at du er ferdig. Hvis den gamle siden hadde adressen <www.adress.se/index.html>, legger du til /index.html som adresse. Hvis den gamle siden hadde adressen <www.adress.se/om-oss/sida.html>, legger du til /about-us/page.html som adresse. Du inkluderer altså alt etter selve domeneadressen.

Fjerne en adresse

Velg en adresse i listen og klikk på krysset til høyre for å fjerne en adresse.

Ta bort tidigare adress

Du kan ikke opprette en tidligere adresse (301-redirect) til et www-alias, fordi det ikke er mulig å omdirigere en redirect.

Banenavn

Her kan du angi et banenavn for en side når du bruker vennlig URL. Hvis du angir et banenavn, bruker vennlig URL alltid dette navnet i stedet for sidenavnet. Dette gjør at du kan endre navn på en side uten å ødelegge URL-adressen når du bruker stilen vennlig URL.

Sökvägsnamn

Du kan også bruke banenavn til å endre navnet på en utenlandsk side, for eksempel hvis du mener at siden ikke er kodet på samme måte som i det aktuelle landet.

Kort navn

Her kan du angi et kortnavn for en nettside. Dette er nyttig hvis du har valgt en URL-stil som inkluderer korte navn. Hvis du ikke angir et kort navn og bruker en URL-stil med korte navn, vil nummeret bli talt opp.

Namn

Om du fyller i ett eget namn som kortnamn

Id kortnamn

Om du inte själv anger ett namn föreslår systemet ett kort id-nummer åt dig

Kortnavnet må være unikt. Det er ikke mulig å gi en side et kortnavn som allerede er i bruk - med mindre siden er merket på et annet språk.

Når du gjør innstillinger for URL-stil, kan du velge å krysse av for at korte navn skal vises som et valg i publiseringsdialogen.

Adresser-panelet finner du på objektene:

  • Side/gruppeside/strukturside/serveregenskaper.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?