help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Adresser

Adresser

Adress

Här visas adressen till markerad sida.

Tidigare adresser

Tidigare adresser visas enbart om du kryssat i Aktivera tidigare adresser på sidor under Webbplatsinställningar -> Adresser.

Här lägger du till tidigare adresser för att aktivera ompekning av gamla adresser. Det innebär att man kan göra en 301-redirect till den nya sidan och på så sätt få med sig rankingpoängen från sökmotorerna från den gamla adressen till den nya adressen.

Inställningar på en sida

Lägg till adress

Fyll i en tidigare adress genom att skriva i den i det vita textfältet. Klicka sedan på checkboxen för att meddela att du är klar. Om den gamla sidan hade adressen <www.adress.se/index.html> så lägger du till /index.html som adress. Om den gamla sidan hade adressen <www.adress.se/om-oss/sida.html> så lägger tu till /om-oss/sida.html som adress. Du tar alltså med allt som är efter själva domän-adressen.

Ta bort adress

Markera en  adress i listan och klicka på krysset till höger för att ta bort en adress.

Ta bort tidigare adress

Du kan inte skapa en tidigare adress (301-redirect) till ett www-alias, eftersom det inte går att omdirigera en omdirigering.

Sökvägsnamn

Här kan du själv ange ett sökvägsnamn för en sida när du använder vänlig URL. Om du sätter ett sökvägsnamn så använder vänlig URL alltid detta namn istället för sidans namn. Detta möjliggör att du kan byta namn på en sida utan att förstöra url:en när du har vänlig URL-stil.

Sökvägsnamn

Du kan också använda sökvägsnamn för att själv ändra namn på exempelvis en utländsk sida om du inte tycker att sidan encodas på det sätt som gäller i det landet.

Kortnamn

Här kan du ange ett kortnamn för en webbsida. Det är användbart om du har valt en URL-stil som innehåller kortnamn. Anger du inget kortnamn och använder en URL-stil med kortnamn så blir det nummer som räknas upp.

Namn

Om du fyller i ett eget namn som kortnamn

Id kortnamn

Om du inte själv anger ett namn föreslår systemet ett kort id-nummer åt dig

Kortnamnet måste vara unikt. Det går inte att ge en sida ett kortnamn som redan används - om inte sidan är märkt  med ett annat språk.

Där du gör inställningar för URL-stil kan du välja att bocka i en ruta för att visa kortnamn som ett val i publiceringsdialogen.

Panelen Adresser hittar du på objekten:

  • Egenskaper på sida/gruppsida/ struktursida/server

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?