help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Adresser

På panelen Adresser anger du domäner som webbplatsen ska kunna nås med. Du kan aktivera ompekning av gamla adresser och ange URL-stil.

Panelen Adresser
Fortsättning adresser

Domäner

Här fyller du i domäner till webbplatsen. Klicka på Lägg till domän för att lägga till en adress.

Domännamnet måste vara unikt – du kan inte ha fler webbplatser på servern med samma adress. Då visas ett felmeddelande:

Adressen finns redan på webbplatsen

Om du vill lägga till ett domännamn som innehåller å, ä eller ö så ska adressen konverteras innan den läggs till. Det kan du exempelvis göra på denna adress: http://idnconvert.se/

Du kan inte lägga till en adress enligt www.foretag.se/no utan det måste vara riktiga domäner som exempelvis www.foretag.no.

Ompekning av domännamn

Här lägger du till de domännamn du vill peka om. Till exempel från foretaget.se till www.foretaget.se. Det innebär att även om besökaren fyller i foretaget.se i adressfältet så kommer besökaren ändå till adressen www.foretaget.se.

För att lägga till en domänompekning, klicka på länken Lägg till ompekning.

Tidigare adresser

Att aktivera ompekning av gamla addresser innebär en 301-redirect, en permanent adressompekning, där rankingpoängen från sökmotorerna bibehålls från den gamla adressen till den nya.

Aktivera gamla adresser

Akivera ompekning av gamla adresser

Bocka i rutan för att aktivera funktionen. För att skapa adressompekningarna går du därefter till den aktuella sidans egenskaper, under alternativet Egenskaper på sidan -> Adresser -> Tidigare adresser.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar".

Du kan inte skapa en tidigare adress (301-redirect) till ett www-alias, eftersom det inte går att omdirigera en omdirigering.

Redigeringsadress

Om en redigeringsadress anges används den istället för primäradressen i länkar som bifogas i "Bäst-före-mejl", länkkontrollmejl och publiceringsflödesmejl. Redigeringsadressen gör det möjligt att leda länkarna till en specifik server i ett kluster.

Fyll i komplett URL här inklusive protokoll (http:// eller https://). URL:en får inte avslutas med slash (/).

URL-inställningar

Webbplatskortnamn

Här kan du fylla i ett kortnamn för webbplatsen om den inte har någon primäradress.

URL-stil

Här kan du ändra URL-stil för hur adressen till webbsidorna ska visas. Det finns sex olika alternativ:

 • Sitevision standard
 • Sökväg+kortnamn
 • Kortnamn
 • Webbplatskortnamn+kortnamn
 • Id-nummer
 • Vänlig

Sitevision standard

Sökväg + ett långt id-nummer. Det som är inställt som standard.

http://minwebb.sitevision.se/produkter/foretagshus.4.167cc4ca148a27cc8b98521f.html

Sökväg + kortnamn

Sökväg + det namn som man fyllt i under kortnamn på sidan. Anger du inget kortnamn med kortnamn så blir det nummer som räknas upp. 

http://minwebb.sitevision.se/produkter/foretagshus.hus2.html

Sökväg plus kortnamn

För att underlätta för redaktörerna, bocka i rutan för att ange kortnamn i publiceringsidalogen. Då visas följande fält vid publicering:

Kortnamn

Denna URL-stil kräver att ett domännamn finns ifyllt på webbplatsen.

Kortnamn

Enbart det kortnamn som du fyllt i under kortnamn på sidan.

http://minwebb.sitevision.se/hus2.html

Url-stil kortnamn

Denna URL-stil kräver att ett domännamn finns ifyllt på webbplatsen.

Webbplatskortnamn + kortnamn

Webbplatskortnamn som fylls i under detta fält (i detta fall demoweb) samt det kortnamn som du fyllt i under kortnamn på sidan. Lämpar sig om du inte har någon primäradress på webbplatsen, exempelvis på ett underhus. I detta exempel är alltså Demowebb webbplatskortnamnet.

http://minwebb.sitevision.se/Demowebb/hus2.html

Webbplatskortnamn + kortnamn

Id-nummer

Enbart det långa id-numret som finns i den vanliga Sitevision standard.

Vänlig

Skriver ut sökvägen på ett sätt som ger adresser som är lättare att läsa både för besökare och sökmotorer. Om inga inställningar görs så skriver denna ut sidnamnen med stor bokstav samt bindestreck istället för mellanslag (till skillnad från URL-stilen Sökväg+kortnamn som skriver ihop orden istället för mellanslag).

http://minwebb.sitevision.se/produkter/foretagshus.html

Vänlig URL-inställningar

Denna URL-stil kräver att ett domännamn finns ifyllt på webbplatsen.

Med URL-stil Vänlig kan du INTE byta namn på sidor och flytta runt dem utan att länkar går sönder. (Interna länkar fungerar, men externa resurser får trasiga länkar.)

Inställningar för vänlig URL-stil:

 • Mellanslag – här väljer du om mellanslagen ska ersättas med bindestreck eller understreck.
 • Versaler/gemener – här väljer du om sidnamnen ska skrivas ut med versaler och gemener eller enbart gemener.
 • Inled adress med webbplatskortnamn (gäller vid samverkande webbplatser) – denna kryssar du i om du vill ha med webbplatskortnamnet i den vänliga url-stilen. Samverkande webbplatser är webbplatser på samma server.
 • Göm ".html"-ändelse – bocka i denna om du vill surfa till sidor utan .html.
 • Visa påminnelse om publicering vid namnbyte av sida - om du vill få upp en blå informationsrua i övre högre hörnet som påminner dig att publicera direkt efetr namnbyte för att inte bryta länkar.
Inforuta om att publicera efter namnbyte
 • URL-stil vid adress/-sökvägskrock – om du använder samma namn på två sidor i samma struktur så kan det bli en sökvägskrock. Då kommer sidorna att visas med en annan URL-stil. Här kan du välja vilken URL-stil den då ska använda.
Adresser

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?