help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Innstillinger

Koblingen innfatningene , tilpasse innholdet vises på verktøylinjen:

Instillingar

Du kan se dette ikonet krever at du har et oppsett eller en kolonne der du gi visninger, vises ellers ikke ikonet. Hvis du har opprettet egendefinerte viser innhold navnene på målgruppene og politikk under dette ikonet. Ellers bare en link - innstillingene.

Dette åpner en ny visning der du kan legge til grupper og regler.

Du kan opprette en visning direkte mot en regel, trenger du ikke å bruke et publikum hvis du ikke vil.

Regler

Reglene er de tekniske forholdene kombinert med et publikum i en bestemt visning skal vises. For eksempel har du en målgruppe kalt kunder slik at du kan koble publikum med regelen som sier at skal brukeren i kundetabellen i katalogtjenesten. Klikk Legg til regel for å legge til én eller flere regler.

Tillpass innehold

Målgrupper

Målgruppene er bare et navn og en beskrivelse for en målgruppe som du vil opprette en egendefinert innhold. Du kan opprette målgrupper for å vise prototyper for hva som skal skje hvis du hører til, for eksempel en geografisk målgruppe. Men ingenting skjer før du kobler publikum med en regel.

Klikk Legg til målgruppe for å legge til én eller flere målgrupper.

Denne funksjonen krever at du har "administrere innstillinger for nettsted"

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?