help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Inställningar

Inställningar på en sida

Språk

Här anger du vilket som är webbplatsens/sidans huvudsakliga språk. Välj språk i listan.

Språkinställningar

När du har valt ett annat språk visas ytterligare en kryssruta om inställningen ska vara lokal eller ärvas vidare till underliggande sidor. Lokal inställning innebär att du enbart ändrar språk på denna sida.

Teknisk information angående språkinställning:

Det valda språket skrivs automatiskt ut på två ställen i den bakomliggande html-koden. Dels skrivs det ut i lang-attributet/attributen på sidans html-element och dels skrivs det ut i content-attributet för meta-elementet med namnet "DC.Language".

Översättning av

Om du själv har kopierat en sida och översatt den utan att använda översättningsfunktionen så kan du i efterhand koppla ihop sidorna här. Klicka på sidikonen och bläddra fram originalsidan.

Sidtitel

Här kan du ändra titel på sidan genom att fylla i fältet.

När sidtiteln ändras bör även namnet på sidan, samt länkar till densamma, korrigeras så att de ligger i linje med titeln.

Publiceringsdatum

Här visas vilket publiceringsdatum som den aktuella sidan har. Här kan du ändra publiceringsdatum på en sida i efterhand. Exempelvis kan du ändra det för att återpublicera en nyhet för att nyheten ska visas överst i nyhetsmodulen igen.

Om du avpublicerar en artikel och sedan publicerar om den så kommer den få ett nytt publiceringsdatum. Anledningen till det är att publiceringsdatumet "nollas" i samband med att artiklen avpubliceras.

Kalender som visar datum

För att ändra datum, klicka på kalenderikonen. Då öppnas en kalender där du kan välja nytt datum.

 • Dubbelpilarna vid månaden byter till föregående/nästa månad.
 • Klickar du på månadens namn så visas alla årets månader.
Kalender som visar datum
 • Klickar du på Idag så blir det dagens datum.

Det går också att skriva över datumet i den vita textrutan.

För att ändra tiden så klicka på klockikonen. Välj klockslag i listan. Listan visar halvtimmar.

Panelen Inställningar hittar du på objekten:

 • Egenskaper på sida
 • Egenskaper på gruppsida
 • Egenskaper på mall
 • Egenskaper på mallmapp
 • Egenskper på gruppmall
 • Egenskaper på modul
 • Egenskaper på layout
 • Egenskepr på grid/gridrad/spalt
 • Egenskaper på lauout med vy
 • Egenskaper på vy
 • Egenskaper på mapp i bild- och filarkivet

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?