help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Gruppeside

En gruppe er en gruppe møteplass i sosiale samarbeid. Opprett gruppe-siden er bare tilgjengelig hvis sosiale samarbeid er aktivert på området.

Vanligste opprettes sammen sidene i online brukere. Hvis du er i redigeringsmodus, får du muligheten til å opprette en gruppe-siden når du står på en gruppemappe, og klikk Opprett ny.

Opprett ny gruppeside

Denne funksjonen krever at du har tillatelsen "Opprette Group" siden

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?