Logga

Opprett nytt område

Hvis du har valgt serverobjektet vise tilleggsalternativene under Opprett ny ikon-lag hjemmeside.

Opprett ny nettested

Du må fullføre følgende:

Navn

Angi et navn for området. For eksempel Demo.

Domenenavn

Angi et domenenavn som skal svare på webområdet. Hvis du bor i skyen, vi alltid skape et operasjonsnavn som kund.foretaget.se til området er klar til å startes, så kan du sette det faktiske domenenavnet i adressen.

Domännanmet må være unikt for den serveren. Hvis det er allerede i bruk, vises en feilmelding om dette:

Domenenavn allerede lagt til

Språk

Velg området språk fra listen.

Få opprette et nytt område krever at du er logget på som systembrukeren

Denne siden ble publisert: 2019-02-20

Kontakt oss

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro
Sweden

Info: + 46 19-17 30 30
Support: +46 19-17 30 39