help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Arkiv

Arkivet er et oppbevaringssted for artikler. Artiklene er alltid i arkivet. Elementer ikke normalt i menyene men er oppført i stedet ved hjelp av moduler meny Nyheter, nyheter, aktivitetskalender eller blogg.

Klikk Opprett ny for å opprette en ny arkiv. Klikk deretter pilen eller teksten Opprett ny -menyen folder ned der du velger arkiv. Gi filen et navn og klikker OK.

Opprett nytt arkiv

Arkivet er nå blitt opprettet. Ikonet nedenfor vises i navigatøren, sammen med navnet på arkivet.

Nyhetsarkiv

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?