help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Gruppsida

En Gruppsida är en grupps mötesplats i Social Collaboration. Alternativet skapa gruppsida finns endast om Social Collaboration är aktiverat på webbplatsen.

Vanligast skapas gruppsidor i onlineläget av användare. Om du är i redigeringsläget får du alternativet att skapa en gruppsida när du står på en gruppmapp och klickar på skapa ny.

exempelbild skapa gruppsida

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Skapa gruppsida"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?