help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lenkeside

En lenkeside er en måte å sette inn en kobling i navigeringen.

1. Klikk Opprett ny for å opprette en kobling som vises som et menyelement i struktur/Navigator. For eksempel, hvis du vil ha en link i menyen. Klikk deretter på pilen eller teksten Opprett ny og menyen folder ned der du velger alternativet lenkeside. Navngi koblingen, og klikk OK.

Opprett ny lenkeside

2. Velg koblingstypen du vil bruke. Du kan koble til en intern side, fil, bilde, ekstern side, e-postadresse eller telefonnummer tall.

Lenketype

I vårt eksempel velger vi intern side og velger linkemålet, klikk én gang på ønsket side i navigasjonstreet nedenfor.

Lenkeside start

3. Klikk OK. Nå kan du se koblingen i navigatøren hvis du har rulling aktivert. Koblingen er merket med en oransje sjekk når koblingen ikke er publisert.

Ikke publisert

4. Klikk på Publiser. Klart.

Publisert

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?