help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Skapa ny webbplats

Om du har markerat serverobjektet så visas ytterligare ett alternativ under Skapa ny ikonen - Skapa webbplats.

skapa ny webbplats exempelbild

Fäljande måste du fylla i:

Namn

Ange ett namn på webbplatsen. Exempelvis Demo.

Domännamn

Ange ett domännamn som webbplatsen ska svara på. Om du ligger i Cloud skapar vi alltid ett driftnamn exempelvis kund.foretaget.se tills webbplatsen är redo att lanseras - då ställer man in det riktiga domännamnet under adresser.

Domännanmet måste vara unikt för servern. Om det redan används visas ett felmeddelande angående detta:

Domännamn finns redan

Språk

Välj webbplatsspråk i listan.

För att få skapa en ny webblats krävs det att du är inloggad som systemanvändaren

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?