help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Legge til lenke

Når du oppretter en link side å peke ut en eksisterende side/fil/bilde- eller ekstern lenke.

På denne siden kan du endre den angitte lenke. For eksempel hvis det er en ekstern kobling, kan du endre adressen.

Egenskaper lenkemål

Eller hvis det er en intern link så du kan peke ut en intern link mål.

Lenketype intern

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?