help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Systemmeddelanden

Om ett systemkritiskt problem uppstår skickar SiteVision systemmeddelanden via e-post till serveransvarig.

Exempel på systemkritiska problem:

  • Backup misslyckas
  • Replikeringsfaktor motsvarar inte antalet noder i klustret
  • Felaktigt databasschema
  • Inte tillräckligt med ledigt diskutrymme

Se nedan exempel på systemmeddelande som skickas.

Important message from SiteVision

Server address: http://www.example.com:80
SiteVision version: 4.2.4
Latest system start: 2042-02-29 13:37:37

Column family disk size growing too large

The column family FILES size is growing larger than the available amount of free space in the data directory.
This might prevent compaction/defragmentation tasks to run correctly. Column family size is 100 GB, available free space in data directory 120 GB. The ratio triggering this message is currently set to 0.8.

Ovanstående meddelande indikerar att det snart inte finns tillräckligt med ledigt diskutrymme för Cassandra, SiteVisions databas, att utföra nödvändiga underhållsrutiner. Det kan avhjälpas genom att frigöra mer diskutrymme.

Unable to backup the database

Server information
Server address: http://www.example.com:80
SiteVision version: 4.2.4
Latest system start: 2042-02-29 13:37:37
Unable to backup the database
The latest backup of the SiteVision cassandra database performed at 2042-02-29 12:34:56 failed.
Please perform a manual backup operation from the cluster panel.

Ovanstående meddelande betyder att backup av Cassandra, SiteVisions databas, misslyckats. Ett problem som kan uppstå på Windows Server. Vi känner till det och jobbar på en lösning. Meddela oss gärna om ni drabbats.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?