help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kategorin Sök

Inloggad som systemanvändare i Sitevision kan du komma åt inställningarna för serverobjektet. Du kan då bland annat skapa nya webbplatser, importera webbplatser via sva-filer, lägga till katalogtjänster mm.

Under kategorin Sök på serverobjektet kan du göra inställningar för både standardindexet (för sidor, filer osv) , eget index, användarindexet, sociala profiler, UGC-index samt indexering.

Kategorin Sök på server

Sökresultaten i SiteVision bygger på information som lagras i ett sökindex. Som standard i SiteVision finns det sex index:

Det går även att lägga till Egna index på webbplatser eller på servern.

Ett sökindex uppdateras när du gör förändringar av innehållet på webbplatsen.

 

Du kommer inte åt inställningen om webbplatsen ligger i Sitevision Cloud.

Du behöver logga in med systemanvändaren för att komma åt den här funktionen.

Kategorin Sök hittar du på objekten:

  • Egenskaper på server

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?