help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Administrationsläget

Du kommer åt Administrationsläget genom att surfa till <webbplatsadress>/admin och logga in med systemkontot. Det är till för dig som behöver göra övergripande inställningar för Sitevision-servern och ska bara användas av den som sköter serverdriften. Du behöver han kunskap om inställningarna och de effekter de ger. Felaktiga inställningar kan ge stora negativa konsekvenser för servern.

Du som saknar åtkomst till systemkontot kan se loggning för en webbplats via <webbplatsadress>/admin/log. För att se loggen behöver du har behörigheten "Hantera funktioner för utvecklare".

Administratörsläget sitevision 8

Delar av dessa inställningar kommer du inte åt om webbplatsen ligger i Sitevision Cloud.

Du behöver logga in med systemanvändaren för att komma åt den här funktionen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?