help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Slumpad bild - Bildmapp

Under Bildmapp pekar du ut den mapp som det ska slumpas bilder ifrån. Finns inte bilderna på servern så får du ladda upp dem med hjälp av länken Ladda upp bild.

Skärmdump på Bildmapp

Tänk på att bilderna i mappen bör ha samma storlek för bästa resultat. 

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?