help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Slumpad bild - Övrigt

Skärmdump på Övrigt

Bildstorlek

Behåll originalstorlek

Bildens originalstorlek behålls och visas på sidan.

Använd en fördefinierad storlek

Fördefinierade bildstorlekar är ett alternativ där du centralt på webblatsen kan ställa in bildstorlekar, som du sedan kan välja bland från en lista. Du kan då välja att skala om bilden till en viss bildstorlek som visas i listan.

Alternativet syns enbart om bildstorlekar finns uppsatta på webbplatsen och kan vara förvald beroende på vad som är inställt under webbplatsiställningar.

Anpassa storlek

Du kan själv anpassa bildens storlek genom att här ange största bredd och höjd. Bilden skalas om till största bredd eller höjd beroende på hur bilden ser ut, men bilden bibehåller alltid sin proportion. Öka eller minska bredd eller höjd genom att klicka på plus- eller minusknappen.

Anpassa storlek

Ladda vid behov – Lazy load

Om du bockar i Ladda vid behov så laddas bilden först när det finns ett behov att göra detta, så kallad "lazy load". Om till exempel en sida är längre än vad som kan visas på besökarens skärm så kommer bilder längre ned på sidan att laddas först när besökaren scrollar ner mot bilden.

Skärmklipp över kryssrutan för Ladda bild vid behov

Optimera för mindre skärmar (använd scrset)

Om du har aktiverat responsiv webb så aktiveras också responsiva bilder. Det vill säga om en bildmodul läggs till så ska den förutom src få ett srcset med en nedskalad version av bilden. Om du har behörigheten "Hantera funktioner för utvecklare" så har du möjlighet att avaktivera detta för enskilda bilder.

Optimera för mindre skärmar

Extra inställning för de med behörigheten "Hantera funktioner för utvecklare"

Länkning

Skapa länk av bilden

Vill du skapa en länk av de slumpade bilderna så bockar du i denna ruta. Då visas en länkikon:

Länkmål

Klicka på länkikonen för att skapa en länk. Då öppnas fönstret "Skapa länk" (se Länkar). Välj länktyp högst uppe i vänstra hörnet.

Lägg till länk

Alternativtext (alt-text)

Hämta från bildbeskrivning (metadata)

När du laddar upp en bild i bildarkivet kan du ange en beskrivning (metadata) på bilden. Läs mer om detta under Menyn i Navigatorn-> Bildarkiv. Om det finns det en beskrivning på den aktuella bilden med metadata kan du välja att visa denna bildbeskrivning. I annat fall är detta alternativ utgråat (går ej att välja).

Poängen med detta är att du ska slippa att fylla i en bildbeskrivning varje gång du använder bilden. I stället lägger du till en bra beskrivning i metadatafältet vid bilduppladdning.

Ange egen

Här anger du en bildbeskrivningstext som gäller för alla slumpade bilder.

Ingen (för dekorationsbilder)

Denna kryssar du i om man inte önskar att de slumpade bilderna ska visa bildbeskrivningstext (alt-text). Exempelvis när bilderna endast visas för dekoration.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?