help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Högerklick på en bild/dekorationsmall/fil/mall/sida

Genom att högerklicka på olika objekt i redigeringsläget kommer du åt vissa inställningar. Här hittar du mer information om vad högerklick ger dig för möjligheter beroende på var du klickar.


Bild i bildarkiv

Dekorations-mall

Fil

Mall

Sida

Webbplats

Kopiera

r

r

r

r

r


Klipp ut

r

r

r

r

r


Klistra in




r

r


Skapa kopia för redigering

r



r










Uppdatera

r

r

r

r

r

r








Avpublicera


r


r

r


Publicera direkt


r


r

r









Gå till mallen




r

r

r

Byt mall




r

r









Sortering


r



r

r

Dölj i menyer




r

r









Skapa ny





r


Ta bort

r

r

r

r

r


Byt namn

r

r

r

r

r


Översättningar





r









Exportera






r








Egenskaper

r

r

r

r


r

Webbplatsinställningar






r

 

Kopiera

Kopierar objektet du markerat.

Klipp ut

Med hjälp av klipp ut kan du flytta ett objekt till ett annat ställe i din struktur. Det går också dra och släppa objektet istället.

Klistra in

Klistrar in objektet som du kopierat eller flyttar det objekt som du klippt ut.

Skapa kopia för redigering

Skapar en kopia av originalbilden som du sedan kan redigera med hjälp av SiteVisions inbyggda bildredigering. Originalbilden förblir orörd!

Uppdatera

Uppdaterar innehållet i navigatorn från servern. Gör detta för att se ändringar som gjorts av andra användare.

Avpublicera

Avpublicerar sidan/objektet så att det inte längre blir synligt i onlineläget.

Publicera direkt

Publicerar sidan omedelbart och hoppar över obligatoriska kontroller och eventuella metadatavärden.

 Denna funktion kräver att du har behörigheten "Publicera omgående"

Gå till mallen

Tar dig till mallarna och visar mallen som använts för att skapa den aktuella sidan.

 Denna funktion kräver att du har behörigheten "Visa sidmallar"

Byt mall

Genom att välja byt mall kan du välja en annan mall till den sidan du står på. Läs mer om mallbyte.

 Denna funktion kräver att du har behörigheten "Byta mall"

Sortering

Med sortering styr du ordningen på underliggande sidor. Som standard är det ordningen Alfabetisk stigande (A-Ö) förvalt.

Sorteringsalternativ i navigatorn

Manuell

Låter dig själv styra över hur du placerar ut sidorna i din struktur. Eftersom strukturen i navigatorn speglas i menyerna är detta en vanlig inställning.

Alfabetisk ordning (A-Ö)

Sorterar sidorna i bokstavsordning, börjar från A.

Omvänd alfabetisk ordning (Ö-A)

Sorterar sidorna i omvänd bokstavsordning, börjar från Ö.

Datumordning (Senast skapad först)

Sorterar sidorna i kronologisk ordning, baserat på datumet när sidan skapades.

Omvänd datumordning (Senast skapad sist)

Sorterar sidorna i omvänd kronologisk ordning, med senast skapade sidan sist i strukturen.

Dölj i menyer

Döljer sidor i menymodulerna på webbplatsen. Det vill säga om du vill att en sida ska vara osynlig så väljer du att inte visa den i menyer.

Skapa Ny

Genväg för att lägga till Sida, Länksida, Arkiv, Mapp, Gruppmapp eller Strukturobjekt på webbplatsen. Beroende på vad du har behörighet att skapa visas olika objekt. Läs mer på sidan Skapa ny.

Ta bort

Tar bort objektet som du markerat och flyttar det till papperskorgen.

 Denna funktion kräver att du har behörigheten "Ta bort".

Byt namn

Byter namn på ett objekt. Avsluta namnbytet med att slå enter för att förändringen ska slå igenom.

Översättningar

Startar översättningsläget. Läs mer på sidan Översättningar.

Exportera

Högerklicka på webbplatsen och välj Exportera. Ett nytt fönster öppnas "Exportera webbplatsarkiv" där ett namn kan anges, en beskrivning och om användargenerad data ska inkluderas vid exporten.

Exportera webbplatsarkiv

Namn

Som standard ges namnet på den webbplats som ska exporteras.

Beskrivning

Eventuell beskrivning

Inkludera användargenererad data

Här kan du välja om du vill inkludera användargenererad data. Följande information inkluderas som användargenererad data:

 • svar på enkäter, frågeformulär och webbanmälningar
 • betyg
 • bokningar
 • favoriter
 • prenumeranter
 • sidkommentarer

För webbplatser där Social Collaboration är aktiverat inkluderas även följande som användargenererad data:

 • sociala användare
 • gruppsidor
 • etiketter
 • notifieringar
 • gilla    
 • kommentarer  
 • tidslinjeinlägg
 • bilder och filer

Vid importen går det att välja om eventuell exporterad användargenererad data ska inkluderas eller inte.

Klicka OK för att starta exporten. När exporten är klar visas en bekräftelse. 

Exporten klar

Det har då skapats en .sva-fil i mappen <webbplats/webdav/data/archive>. Om databasen är stor kan det skapas flera sva-filer. De får då filändelserna .sva, .s01, .s02 osv. Samtliga filer måste tas med vid import.

Exporten kan ta flera timmar beroende på storleken på databasen. Om databasen är stor kan det vara bra att göra exporten vid en tidpunkt då besökarantalet är lågt så att den inte "slöar ner" webbplatsen.

Systemanvändaren kan se filen under: <url>/webdav/data/archive.

Du kommer inte åt inställningen om webbplatsen ligger i Sitevision Cloud.

Denna funktion kräver att du är inloggad som systemanvändaren.

Egenskaper

Visar egenskaperna för det aktuella objektet.

Webbplatsinställningar

Visar webbplatsens inställningar.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?