help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Server log

Under Server log kan du se serverloggen i realtid för den klusternod du befinner dig på. Vad Sitevision skriver ut i loggen beror på vilka eventuella problem som finns just vid tillfället och vilken loggnivå som är inställd.

Systemlogg

För att se mer information om en loggutskrift kan du klicka på länken Show StackTrace.

Mer information om loggen

Det finns också två andra val:

  • Hide - Döljer denna ruta med extra information som kanske är i vägen
  • Clear - "tömmer" loggen visuellt.

Loggnivå

Du kan ändra inställningen på loggnivåerna för Sitevisions klasser genom att klicka på någon av länkarna.

Det går även att ställa in vilken loggnivå som ska användas via admin/cluster.

Det finns fem olika loggnivåer. Från FATAL som skriver ut minimalt med information till DEBUG som skriver ut maximalt med information.

  • Fatal - Används för de funktioner som gör att servern inte kan köra vidare. Exempelvis. om serverobjektet inte kan skapas vid uppstart.
  • Error - Används för felutskrifter. Alla fel behöver inte vara allvarliga.
  • Warning - Används väldigt sparsamt. Något som utvecklaren tycker att man ska titta på.
  • Info - Information om vad som systemet håller på med. Att något startats, stoppats o.s.v.
  • Debug - Skriver ut alla de andra loggnivåerna. Ger mest information som utvecklare har nytta av. Exempelvis. kan du följa flöden på ett enkelt sätt.

Varje nivå loggar för sin nivå och alla nivåer ovanför. Det vill säga ställer du in loggnivån på WARNING så skriver den ut WARNING, ERROR och FATAL. Ställer du in loggnivån på DEBUG så skriver den ut alla nivåer.

Klicka på länken för den loggnivå du vill ändra till.

Byt loggnivå

Glöm inte att byta till en lägre loggnivå igen om du slår på debug. Debug genererar väldigt mycket utskrifter och risken är att loggarna att bli väldigt stora.

För att se den fullstända loggningen för servern behöver du logga in med systemanvändaren. Med rättigheten Hantera funktioner för utvecklare kan du se loggningen för den webbplats du är inloggad på.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?