help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

JMX

Via JMX hittar du ett remoteAPI som du kan använda för att göra operationer mot Javaprocessen.

JMX

Exempel på användningsområden

Sidlås

Ett sidlås har "fastnat" och kräver manuell upplåsning.
För att låsa upp det klickar du in dig i följande mappstruktur: Sitevision > Cluster > LockingService

Sidan LockingService listar samtliga nodlås som finns på servern och längst ner på sidan finner du ett antal operationer för att hantera dessa.

Kör följande operationer för att låsa upp det envisa sidlåset:

Skriv in NodeLock_ följt av sidans id-nummer i fältet forceUnlock . Klicka på Execute.
Skriv in NodeLock_ följt av sidans id-nummer i fältet unlockLockByForce. Klicka på Execute.

Unlock by force

Klusterproblem

I mapparna org.apache.cassandra. kan du få mer information om du har klusterproblem.

Du kommer inte åt inställningen om webbplatsen ligger i Sitevision Cloud.

Du behöver logga in med systemanvändaren för att komma åt den här funktionen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?