Logga

JMX

Via JMX hittar du ett remoteAPI som du kan använda för att göra operationer mot Javaprocessen.

JMX

Exempel på användningsområde:

Ett sidlås har "fastnat" och kräver manuell upplåsning. För att låsa upp det klickar du på mappen SiteVision. Välj sedan NodeLock och slutligen Locks. Du ser nu id-numret på sidorna med lås. Kopiera ett id-nummer och klistra in i unlockByForceByNodeId . Klicka på Execute.

Unlock by force

I mapparna org.apache.cassandra. kan du få mer information om du har klusterproblem.

Du kommer inte åt inställningen om webbplatsen ligger i SiteVision Cloud.

Du behöver logga in med systemanvändaren för att komma åt den här funktionen.

Denna sida publicerades: 2020-02-05

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39