help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

WebDav

WebDav (WWW Distributed Authoring and Versioning) är en standard för att underlätta förvaltning och redigering av filer och dokument som lagras på servrar. Via WebDav i Sitevision kommer du åt bland annat loggar, backuper, filer, bilder, exportfiler och information om sökindexet.

webdav

Exempel på kategorier:

  • archive - sva-filer som skapas vid en export av en webbplats
  • backup - nattens backuper av databasen
  • export - filer som genereras vid en html-export
  • log - systemloggar, mailloggar, besöksloggar och applikationsloggar för webbplatser på servern

Du kommer inte åt inställningen om webbplatsen ligger i Sitevision Cloud.

Du behöver logga in med systemanvändaren för att komma åt den här funktionen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?