help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lathund bloggkategorier

Bloggkategorier används ihop med Bloggmodulen. Modulen går inte att använda fristående.

Följande steg behövs för att bloggkategorier ska fungera:

    1) Lägg till ett metadatafält för bloggkategorier (av typen Nyckelord)

1. Markera webbplatsinställningar och välj Mallar och fliken Metadatafält.

2. Klicka på länken Lägg till metadatafält för att lägga till ett metadatafält. Ett ny vy visas.

NYCKELORD

Fyll i:

  • Namn - Namn på fältet
  • Fältet är obligatoriskt - Bocka i denna så inte redaktören glömmer att kategorisera ett inlägg.
  • Metadatatyp -> Nyckelord - Välj detta för att kunna ange katgorier.

3. Klicka på Lägg till nyckelord för att lägga till kategorier.

Det går också att ställa in en huvudsida (en sida där det går att läsa mer om nyckelordet) och även synonymer.

4. Växla över till fliken Avancerat.

  • Under Sök -> Kryssa i "Indexera fältet i sökmotorn".
  • Under Arv -> Välj Arv ej möjligt
Avancerat nyckelord

5. Växla över till fliken Inställningar.

6. Klicka OK. Nu är metadatafältet skapat.

2) Aktivera metadatafältet på bloggmallen

För att bloggen ska fungera bra bör du använda en specifik bloggmall. På denna mall ska metadatafältet Bloggkategorier aktiveras.

1. Markera bloggmallen och välj Egenskaper. Välj Allmänt och panelen Metadatafält.

Välj metadatafält

2. En ny vy visas. Klicka på länken Lägg till för att lägga till metadatafält på mallen. En lista med tillgängliga metadatafält visas.

Aktivera metadatafält på mallen

3. Klicka OK.

3) Skapa ett bloggarkiv

1. Markera den plats i navigatorn där du vill placera ditt bloggarkiv. Klicka på ikonen Skapa Ny och välj typen Arkiv. Ge arkivet ett namn.

Arkiv

4) Skapa en sida med en bloggmodul

1. Skapa en webbsida med en bloggmodul. Bloggmodulen finns under modulväljaren Interaktivt. Följande inställningar krävs:

Fliken Allmänt

  • Visa blogginlägg från - peka ut bloggarkivet som skapades under steg 3.
  • Visa länk för att skapa blogginlägg - Ställ in bloggmallen från steg 2.
  • Hämta kategorier från - välj metadatafältet som skapades under steg 1.
Allmänt

Övriga inställningar i bloggmodulen ställs in efter tycke och smak.

5) Lägg ut modulen Bloggkategorier

1. Välj modulen Bloggkategorier

2. Markera den blogg som bloggkategorier ska kopplas ihop med. Leta reda på rätt sida i strukturen och markera bloggmodulen.

Allmänt i bloggkategorier

3. Ställ in hur modulen ska se ut under fliken Utseende.

6) Resultat av bloggkategorier och blogg

1. Klicka på länken "Skriv nytt blogginlägg"

Skriv nytt blogginlägg

2. Fyll i mallen med Rubrik och Text. När du klickar på Publicera så öppnas en publiceringsdialog där du får ange bloggkategorier som stämmer med innehållet i blogginlägget.

Ange bloggkategori vid publicering

3. Klicka på Publicera. Inlägget publiceras och du är online igen.

5. Det senaste blogginlägget visas överst i listan. Till höger ser du bloggkategorierna.

Resultat av blogg och bloggkategorier

Bloggkategorier byggs upp av sökindexet. Sidan måste därför ha inställningen "Visas i sökresultat".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?