help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kommentarer

Modulen Kommentarer används för att användare ska kunna skriva kommentarer på sidor.

En inloggad användare behöver inte fylla i sitt namn, utan namn och profilbild hämtas från den sociala identiteten (om Social Collaboration är aktiverat på webbplatsen). Om modulen ligger på en sida som är publik och därför nås av icke inloggade användare, måste namn fyllas i innan en kommentar skrivs.

Max antal tecken i en kommentar ställs in centralt på webbplatsen.

Gilla kommentar

Klicka Gilla för att gilla en kommentar. För muspekaren över gillalänken för att se vilka användare som gillat kommentaren.

Svar på kommentar

Klicka på Svara för att lämna ett svar på en kommentar. Om det redan finns lämnade svar på kommentaren kan du klicka på antal svar för att läsa svaret.

Svar på kommentar

Stänga eller dölja kommentarsfunktionen

Användare, med skrivbehörighet på sidan där modulen ligger, kan med hjälp av kugghjulen i högra delen av modulen stänga eller dölja kommentarsfunktionen.

Om du väljer att stänga kommentarsfunktionen kommer det inte vara möjligt att skriva nya kommentarer men befintliga kommentarer kommer fortfarande vara synliga.

Om du väljer att dölja kommentarsfunktionen kommer modulen inte synas för användare/besökare som saknar skrivbehörighet på sidan där modulen ligger. De användare som har skrivbehörighet på sidan kommer mötas av följande meddelande.

Dölja, ta bort och redigera enstaka kommentarer

Du kan dölja, ta bort och redigera dina egna kommentarer.

Om du har skrivbehörighet på sidan där modulen ligger, alternativt är gruppadministratör i en social collaboration grupp, kan du dölja, ta bort och redigera någon annans kommentar.

När du har ändrat någon annan kommentar visas den informationen under kommentaren:

GDPR Om en person vill bli bortglömd så tas inlägg på deras egen tidlinje bort men inlägg i en grupp tas inte bort. Du måste därför eventuellt gå in och redigera sådana kommentarer.

Notifieringar

Om Social Collaboration är aktiverat på webbplatsen kommer redaktörer som publicerat en sida med en kommentarsmodul att få en notifieringar när någon kommenterat sidan.

För att även få mailutskick markeras alternativet "Något du har skrivit kommenteras" under Notifieringsinställningar.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?