help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Inställningar

Inställningar Imagemap

Bild

När inställningarna öppnas för imagemap får du börja med att välja en bild att skapa länk ifrån. Detta gör du genom att klicka på Välj bild eller bildikonen.

Klickområden

Klicka på länken Lägg till länk för att välja en sida som en del av bilden ska länka till. Peka ut en sida och ge den ett namn. Klicka OK.

Klickområde

Nu visas en blå rektangel som du kan flytta och markera en del av bilden med.

Ändra storlek på rektangeln genom at dra i hörnen. Flytta den till rätt position.

Markerat område

Markerat område som länkar till VD-sidan

För att markera ytterligare en del av bilden, klicka på Lägg till länk under Klickområden. Nu visas återigen en blå rektangel som du kan flytta och markera en del av bilden med.

Ett till markerat område

Markerat område som länkar till sida om Vice-VD

Upprepa för övriga rutor i organisationsschemat.

Ändra markerat område

Markera det område du vill ändra i listan under Klickområden och klicka på ikonen ändra. Då öppnas en vy där du kan ändra namnet på länken eller länkmålet:

Ändra länk

Ta bort markerat område

Markera det område du vill ta bort i listan under Klickområden och klicka på ikonen ta bort. Det markerade området tas bort utan kontrollfråga.

Bildbeskrivning

Hela bilden som används i Imagemapen kan ges en bildbeskrivningstext. Observera således att det endast finns en bildbeskrivningstext som är knuten till bilden.

Det finns bara en alttext men varje länk har en title. Namnet på länkarna blir title-länkar.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?