help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lathund Taggmoln

För att taggmoln ska fungera krävs fyra saker:

  1. Ett metadatafält av typ enval/flerval/nyckelord för att lägga till taggar
  2. Skapa en sida med ett Taggmolnresultat för att visa resultatet
  3. Ställ in modulen Taggmoln
  4. Märk upp webbsidorna med taggar

Taggmoln visar endast upp taggar som finns på publika sidor. Efter att uppmärkning av en sida skett krävs tar det ca 30 minuter innan taggen visas (räknas upp) i taggmolnet.

1. Lägg till ett metadatafält

Markera stället där du vill tagga upp informationen (exempelvis ett arkiv eller liknande) och välj Egenskaper -> Allmänt och fliken Metadata. Klicka på knappen Lägg till metadata. Ett nytt fönster öppnas.

Välj Envalsalternativ, Flervalsalternativ eller Nyckelord.  Fyll i Namn och Beskrivning.

Metadatadefintion enval

Med länken Lägg till alternativ lägger du till de taggar som det ska gå att tagga sidan med.

Det går inte att välja Tillåt eget alternativ. Då kommer inte metadatafältet att visas i listan över metadatafält som går att välja i modulen Taggmoln.

Under fliken Avancerat bör följande inställningar göras:

Metadatadefintion, sök

Identifierare

Fyll i ett unikt namn utan konstiga tecken.

Sök - Indexera fältet i sökmotorn

Denna måste vara ibockad för att taggmlnet ska kunna indexeras.

Om du glömmer att göra metadatafältet sökbart så kommer den inte att visas i listan över metadatafält som går att välja i modulen Taggmoln.

Arv

Bocka i rutan Arv ej möjligt. Klicka OK.

Om du ändå vill ha ärvda värden får du vara medveten om att det dröjer upp till ett dygn innan rätt värden visas. Normalt när du publicerar en sida så indexeras den men om den har undersidor som ska ärva ett värde så sker inte detta förrän schemahanteraren tar hand om detta under natten/tidig morgon.

2. Skapa en sida med ett taggmolnresultat för att visa resultatet

Skapa en ny sida och lägg ut en modul för taggmolnresultat. Under fliken Urval ställ in det så att den enbart söker bland sidor (och eventuellt artiklar om så önskas).

Fliken taggmolnresultat

Under fliken Urval

Ställ in följande:

  • Visa taggar från - peka ut hela webbplatsen/delgren/arkiv.
  • Hämta taggar från metadatafält - peka ut metadatafältet som skapades under punkt 1.

Under fliken Utseende

Ställ in utseendet för hur resultatet ska visas (när man klickar på en tagg).

3. Ställ in modulen taggmoln

Lägg ut modulen Taggmoln på en sida. Modulen finns i modulväljaren Övrigt.

Fliken taggmoln

Under fliken Taggmoln

Ställ in följande:

  • Taggmolnstyp- om taggmolnet ska visas som ett moln eller lista.
  • Taggmolnsresultat - Peka ut den sida där du ställt in modulen taggmolnresultat (som du gjorde i steg 2).
  • Taggar - antal synliga taggar, Välj också om antal träffar ska visas per tagg.
  • Sortering- om taggarna ska visas alfabetiskt eller efter vikt (hur ofta förekommande de är)

4. Märk upp webbsidorna med taggar

Vid publicering av en sida, på fliken Metadata så fyller du i metadata.

Metadatataggning

Markera ett värde i listan. Om det är ett flervalsmetadata kan du markera flera alternativ genom att hålla nere CTRL.

Klart!

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?