help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Taggmoln - Allmänt

Fliken taggmoln

Taggmolnstyp

Välj hur taggmolnet ska visas, som ett moln eller lista.  

  • Moln - Med moln menas att taggarna visas lite oregelbundet med olika storlek och mellanrum mellan orden.
  • Lista - Som en vanlig lista, ett ord per rad. Dock är det olika storlek på orden beroende på hur ofta förekommande de är.
Taggmoln

Taggmoln

Tagglista

Tagglista

Taggmolnsresultat

Här väljer du en taggmolnsresultatsmodul som kan visa resultatet.

Taggar

Begränsa antalet taggar som ska visas

Inställning för att begränsa hur många taggar som ska visas i taggmolnet. Standardinställningen är 20.

Visa antal träffar per tagg

Denna kryssar du i om du vill skriva ut hur många sidor som är märkta med en tagg.

Taggmoln med antal träffar

Taggmoln med antal träffar

Sortering

Alfabetisk

Välj alfabetiskt om du vill att resultatet ska visas i bokstavsordning.

Vikt

Sorterar du efter vikt visas de taggar som förekommer oftast överst.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?