help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Exportera ett element

Du måste fylla i lite information om ditt element innan export.

Export av element

Element - fliken Allmänt

Beskrivning

Här fyller du i en beskrivning av elementet.

Utgivare

Här fyller du i utgivare. Utgivare är ett obligatoriskt fält.

Ska elementet distribueras eller användas utanför den egna organisationen måste du ansöka om ett utgivar-id hos SiteVision AB och ange detta som utgivare. Ett sådant utgivar-id är i formen "Organisationsnamn [reg id: xyz]"

För element som ska användas inom den egna organisationen anger du ditt organisationsnamn.

Hjälpadress

Här kan du fylla i en adress så att hjälpikonen går till en sida som du gjort ordning som förklarar just det här elementet.

Identifierare

Här fyller du i en unik identifierare för elementet.

Ska elementet distribueras eller användas utanför den egna organisationen måste du registrera identifieraren hos Sitevision AB och ange den registrerade identifieraren detta fält.

För element som ska användas inom den egna organisationen anger du identifieraren enligt denna beskrivning.

Version

Version av elementet. Detta möjiggör att kunden kan versionshantera dina element. Detta fält är obligatoriskt.

Export

Här väljer du om du vill skapa en export för import under...

  • Tillägg (källkod ej inkluderad) - Exporterar en fil som går att importera som ett tillägg
  • Element (källkod inkluderad) - Exporterar en fil som går att importera som ett element.

Element - fliken Konfiguration

Under fliken Konfiguration kan du lägga till eller ta bort sådant som är möjligt för kunden att ändra på.

Konfiguration

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera element".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?