help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Utskriftsversion

Utskriftsversion används för att skapa en länk/ikon till en utskriftsvänlig sida. Den utskriftsvänliga sidan tar bara med innehållet på sidan och tar bort sådant man inte är intressant för utskriften som exempelvis menyer. Vad som ska visas väljer du när du skapar en utskriftsmall.

När besökaren klickar på ikonen/länken för Utskriftsversion används den utskriftsmall du gjort. Använder du webbläsarens utskriftsversion skrivs hela sidan ut, den tar inte hänsyn till utskriftsmallen.

Resultat av utskriftsversion

För att detta ska fungera måste du genomföra två steg:

1. Skapa en utskriftsmall

Skapa en utskriftsmall som innehåller de innehållsytor som används i mallarna. Den skalar då bort den information som finns i mallen och visar bara innehållet som finns på webbsidan. Läs mer om detta i Lathund Mallar.

2. Peka ut en utskriftsmall att använda som standardmall på webbplatsen

Gå till Webbplatsinställningar -> Mallar -> Utskrift -> Standardmall för utskrift. Här bläddrar du fram den utskriftsmall som ska användas vid utskrift av sidor ihop med modulen Utskriftsversion. Den kommer då att användas för alla mallar som inte har någon specifik utskriftsmall vald.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?