help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kortkommandon i Sitevision

I Sitevision finns följande generella kortkommandon:

SHIFT + Dubbelklick på webbsida i visningsläget öppnar inloggningen och du kan logga in i redigeringsläget och börja redigera direkt på vald ingångssida.

Kortkommandon i redigeringsläget:

Vanliga funktioner


CTRL + Enter

OK i dialogruta

SHIFT + Dubbelklick på text/bild

Direkt åtkomst till modulens inställningar från visningsläget (fungerar endast på text- och bildmoduler)

SHIFT + Publicera

Publicera en sida utan att gå igenom publiceringsdialogen

F2

Byt namn (om fokus är på en modul)

F2

Byt namn på sida (om fokus är på en sida)

I Textmodulen:

 

CTRL+X

Klipp ut

CTRL+C

Kopiera

CTRL+V

Klistra in

SHIFT+CTRL+V

Klistra in rent (utan formatering)

CTRL+B

Fet stil

CTRL+I

Kursiv stil

CTRL+L

Skapa länk

CTRL+SHIFT+L

Skapa ankarlänk

CTRL+Z

Ångra

CTRL+Skift+S

Dela textmodul

CTRL + 1

Rubriknivå 1 (den första rubriken i listan som är märkt h1)

CTRL + 2

Rubriknivå 2 (den första rubriken i listan som är märkt h2)

CTRL + 3

Rubriknivå 3 (den första rubriken i listan som är märkt h3)

CTRL + 4

Rubriknivå 4 (den första rubriken i listan som är märkt h4)

CTRL + 5

Rubriknivå 5 (den första rubriken i listan som är märkt h5)

CTRL + 6

Rubriknivå 6 (den första rubriken i listan som är märkt h6)

CTRL + 0

För att återgå till den formatmall som ligger överst i listan

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?