help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Verktygslisten

Verktygslisten visas överst i redigeringsläget. Här hittar du ikonerna Redigera, Visa, Anpassa innehåll, Moduler,  Tillgänglighetskontroll och Sidaktivitet. Verktygslisten är en central del i redigeringen eftersom det är där du bland annat hittar de moduler som du har behörighet att använda. Det är även via verktygslisten du kommer åt redigera för att komma åt inställningarna för webbplatsen och sidan.

Verktyglisten

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?